Zapasowe data center

Twój biznes potrzebuje przede wszystkim bezpieczeństwa.

Powyższe wymaganie wydaje się oczywistą potrzebą dla każdego przedsiębiorstwa, w każdym aspekcie jego działania. Istnieją jednak szczególne obszary, gdzie wymóg zapewnienia bezpieczeństwa, rozumianego jako ciągłość działania, ochrona danych na każdym etapie przetwarzania i przechowywania, spójności z wymogami obowiązującego prawa, są szczególnie ważne. Im wyższa świadomość zależności prowadzonej działalności od dostępu do systemów i danych, tym większa dbałość o zapewnienie odpowiednio zaprojektowanych rozwiązań.

Firmy korzystające z własnych centrów danych zdają sobie sprawę, jakie wymagania powinny spełniać ich serwerownie, ale coraz częściej posiadanie jednej lokalizacji nie zaspokaja wymagań bezpieczeństwa danej firmy. Uruchomienie rozwiązania zapasowego centrum danych w znaczący sposób podnosi gwarancję dostępności systemów oraz przetwarzanych w nich informacji. Z punktu widzenia klienta to natychmiastowa możliwość przełączenia wszelkich usług oraz działalności operacyjnej z lokalizacji podstawowej do ośrodka zapasowego.

Zapasowe Data Center jako usługa premium, świadczona przez DC PPNT, daje klientom komfort nieprzerwanego działania w razie awarii lub innych zdarzeń, powodujących niedostępność podstawowej infrastruktury IT. Dzięki temu pozwala na utrzymanie systemów, danych i usług informatycznych. Zapewnia tym samym ciągłość działania przedsiębiorstwa a co najważniejsze, pozwala na zminimalizowanie ewentualnych strat biznesowych i finansowych, powstających w wyniku niedostępności podstawowej infrastruktury IT firmy.

Skontaktuj się z nami. Opracujemy dla Twojej firmy specjalną ofertę.

* pola wymagane