Disaster Recovery

Każda ze świadczonych przez DC PPNT usług zawiera w sobie dominujący aspekt bezpieczeństwa infrastruktury i danych. Aby zapewnić naszym klientom maksymalne poczucie komfortu, oferujemy wciąż unikalną na polskim rynku usługę DRaaS- Disaster Recovery as a Service. 

Do tej pory wdrożenie planu Disaster Recovery oznaczało dla firmy duże nakłady inwestycyjne na budowę własnego Zapasowego Centrum Przetwarzania Danych. Inną możliwością było skorzystanie z usług kolokacji, świadczonej przez zewnętrznego dostawcę. W efekcie koszty zapewnienia ciągłości biznesowej przedsiębiorstwa bywały większe od stworzenia lokalizacji podstawowej. Sytuacja zmieniła się diametralnie wraz z rozwojem wirtualizacji i usług chmurowych. Wykorzystanie chmury obliczeniowej DC PPNT do celów Disaster Recovery, pozwala (w sposób efektywny kosztowo) na zapewnienie pełnej ochrony systemów oraz aplikacji krytycznych dla prowadzenia biznesu. DRaaS umożliwia replikację i udostępnienie serwerów fizycznych i/lub wirtualnych klientów w centrum przetwarzania, a także na infrastrukturze dostawcy usługi. Ma to na celu zapewnienia możliwości przeniesienia systemów (failover) i uruchomienia ich u dostawcy w oczekiwanym czasie, w przypadku awarii lokalizacji klienta lub też wystąpienia katastrofy naturalnej.

Usługa Disaster Recovery as a Service (DRaaS) obniża koszty, a także zwiększa efektywność i dostępność usług informatycznych dla wielu firm. Jest szczególnie atrakcyjną usługą dla małych i średnich przedsiębiorstw, które nie posiadają niezbędnej wiedzy i kompetencji do świadczenia, skonfigurowania oraz przetestowania skutecznego planu odzyskiwania systemów po awarii (Disaster Recovery Plan). Korzystanie z DRaaS DC PPNT oznacza również, że organizacja nie musi inwestować i utrzymywać własnego środowiska Disaster Recovery.

Skontaktuj się z nami. Opracujemy dla Twojej firmy specjalną ofertę.

* pola wymagane