Certyfikaty

Bezpieczeństwo środowiska IT opiera się zarówno na stosowanych technologiach, doświadczeniu i udokumentowanych umiejętnościach kadry oraz stosownych certyfikatach wydawanych przez godne zaufania instytucje zewnętrzne.

Od lat dysponujemy certyfikatem 27001.

Dla naszych klientów oznacza to, że:

  • chronimy dane na wszystkich poziomach w całej firmie,
  • minimalizujemy ryzyko utraty lub przejęcia danych,
  • błyskawicznie identyfikujemy błędy,
  • powierzają obsługę firmie świadomej wagi bezpieczeństwa informacji,
  • działamy zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawowymi i wykonawczymi.


Dzięki 27001, czyli systemowi zarządzania bezpieczeństwem informacji nasi klienci mają gwarancję zachowania poufności danych swojej organizacji i jej klientów, dzięki czemu minimalizowane jest ryzyko biznesowe przedsiębiorstwa lub instytucji, a ich pozytywny wizerunek nie jest zagrożony.

Certyfikat 27001 stanowi podstawę do nawiązania z nami bezpiecznej współpracy dla firm z branży IT, instytucjom finansowym, jednostkom służby zdrowia (dane o pacjentach) oraz przedsiębiorstwom handlowym i usługowym gromadzącym dane o swoich klientach.

Unikalną cechą odróżniającą nas na polskim rynku jest połączenie ISO 27001 z kolejnym certyfikatem ISO 20000, dającym klientom pewność, że wykazujemy  się odpowiednim poziomem zarządzania usługami IT w zakresie m.in:

  • planowania i wdrażania zarządzania usługami,
  • planowania i wdrażania nowych lub zmienionych usług,
  • procesów dostarczania usług,
  • procesów rozwiązań,
  • procesów kontrolnych,


W Polsce jest jedynie 10 firm, które mogą się pochwalić posiadaniem jednocześnie obu certyfikatów, w zakresie dostawców usług Data Center oprócz DC PPNT są TYLKO DWA  inne podmioty, mogące się legitymować takim poziomem jakości usług. W ten sposób oferujemy szczególną ochronę interesów klienta w momencie szczególnego nadzoru organów państwowych i unijnych nad bezpieczeństwem danych.

Takie niespotykane połączenie dwóch certyfikatów, możliwości wiodących technologii informatycznych, umiejętności profesjonalnego zespołu popartych certyfikatami wydanymi i aktualizowanymi przez TUV NORD, daje klientom możliwość stawienia czoła wyzwaniom związanym z rosnącymi zagrożeniami, jak i z wymogami prawnymi.

Skontaktuj się z nami. Opracujemy dla Twojej firmy specjalną ofertę.

* pola wymagane