Placówki medyczne – publiczne i niepubliczne

Bezpieczeństwo danych jest najważniejszym wymogiem przepisów dotyczących EDM.

Zintegrowany system komputerowy w placówce medycznej daje nieograniczone możliwości połączenia rejestracji z gabinetami lekarskimi, zabiegowymi i diagnostycznymi. Jest to również nieocenione narzędzie rozliczeń z NFZ.

Obecnie placówki, które nie rozpoczęły jeszcze działań w zakresie informatyzacji, zmuszone są do podjęcia stanowczych kroków. Dotyczy to zarówno placówek publicznych, jak i niepublicznych, szpitali i przychodni. Taką sytuację wymuszają przepisy prawne dotyczące EDM (Elektronicznej Dokumentacji Medycznej):

  • Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U. 2016 poz. 1535),
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. 2015 poz. 2069),
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. 2016 poz. 113)
  • Jednym z wymogów jest stały dostęp do dokumentacji dla osób uprawnionych oraz zabezpieczenie przed dostępem osób nieuprawnionych. W związku z tym jedną z kluczowych kwestii jest bezpieczeństwo danych oraz postępowanie w przypadku awarii lub braku zasilania.
  • Ponadto od maja 2018 r. wejdą w życie postanowienia Unijnego Rozporządzenia w sprawie ochrony danych osobowych, w szczególności dotyczy to danych medycznych. Istotną zmianą będzie też obowiązek powołania Inspektora Ochrony Danych, zarówno w szpitalach, jak i przychodniach.


Bezpieczeństwo rozwiązań DataCenter PPNT doceniają nawet banki i instytucje finansowe. 

  • Chcesz, aby Twoja placówka działała zgodnie z wymogami prawnymi? 
  • Potrzebujesz wsparcia informatycznego na każdym etapie współpracy? 
  • Szukasz stabilnego, elastycznego środowiska dla dedykowanych aplikacji?
  • Chcesz zabezpieczyć dane medyczne pacjentów na najwyższym poziomie technicznym i prawnym?
  • Chcesz mieć gwarancję, że Twoje dane są przetwarzane na terenie Polski, w znanej Tobie fizycznej lokalizacji?


Usługi: Chmura obliczeniowa, Backup i archiwizacja , Ochrona Antyspamowa, Projekty IT – wdrożenia i integracje, Administracja środowiskiem IT

Rozumiemy zmieniające się uwarunkowania prawne oraz specyfikę działania naszych klientów, napisz do nas. Przygotujemy dla Ciebie najlepszą ofertę.

Skontaktuj się z nami. Opracujemy dla Twojej firmy specjalną ofertę.

* pola wymagane