Bezpieczeństwo technologiczne

Bezpieczeństwo technologiczne DataCenter PPNT zapewnia wykorzystanie infrastruktury światowej klasy dostawców. Podczas projektowania infrastruktury, zadbaliśmy o to, aby wszystkie elementy infrastruktury były redundantne i awaria pojedynczego podzespołu nie miała wpływu na funkcjonowanie świadczonych przez nas usług.


Bezpieczeństwo energetyczne

Bezpieczeństwo energetyczne zapewnione jest przez separację dwóch torów zasilających, które działają w sposób w 100% niezależny od siebie. Daje nam to możliwość wyłączenia pojedynczego toru w celu przeprowadzenia niezbędnych prac serwisowych, bez wpływu na funkcjonowanie usług, które są gwarantowane przez drugi tor. Cały system zasilania został zaprojektowany w modelu 2N, tzn. każde urządzenie jest zwielokrotnione i awaria nawet 50% infrastruktury zasilającej nie powoduje przerw czy spadku jakości usługi. W skład infrastruktury zasilającej wchodzą:

  • 2 stacje transformatorowe SN/NN
  • 3 agregaty prądotwórcze (po 1 dla każdego z torów + agregat nadmiarowy)
  • 4 UPS’y, pracujące w 2 zsynchronizowanych parach, po 1 dla każdego z torów
  • 2 PDU dla każdej szafy rack (po 1 dla każdego toru zasilającego)


Bezpieczeństwo środowiskowe

Odpowiednie warunki środowiskowe, przez które rozumiemy temperaturę i wilgotność powietrza jest zapewnione przez system chłodzenia firmy Emmerson Network Power (Vertiv). Każda z sekcji serwerowni posiada własną parę 2 urządzeń klimatyzacyjnych, odpowiadających za regulację temperatury i wilgotności. Cały system chłodzenia zasilany jest przez 3 agregaty wody lodowej, pracujące w układzie N+1, tzn. awaria pojedynczego agregatu nie ma wpływu na jakość chłodzenia w pomieszczeniu serwerowni. Dodatkowo, wymienniki ciepła są podtrzymywane przez dedykowany do tego celu zasilacz UPS w celu uniknięcia wzrostu temperatury podczas przełączania z zasilania podstawowego na awaryjne.


Bezpieczeństwo pożarowe

Wszystkie pomieszczenia składające się na infrastrukturę centrum danych są zabezpieczone dedykowanymi systemami automatycznego gaszenia. Dzięki separacji systemów, ewentualny zrzut gazu gaszącego następuje wyłącznie w pomieszczeniu, w którym wykryte zostanie zadymienie, weryfikowane poprzez dwie niezależne linie czujek. W DataCenter PPNT stosujemy najnowszy technologicznie gaz HFC227, nie wywołujący szoku termicznego dla urządzeń pracujących w gaszonym pomieszczeniu.

Dodatkowo, pomieszczenie serwerowni zabezpieczone jest systemem wczesnego wykrywania pożaru „Stratos”. Jest to ultraczuły system, reagujący na zmiany struktury powietrza, którego celem jest wykrycie potencjalnego źródła pożaru, jeszcze zanim do niego faktycznie dojdzie. Jest to system o znaczeniu wyłącznie informacyjnym, zatem ewentualny fałszywy alarm nie wywołuje zrzutu gazu, a jedynie informuje obsługę serwerowni o konieczności weryfikacji potencjalnego zagrożenia.


Bezpieczeństwo fizyczne

Serwerownia DataCenter PPNT zlokalizowana jest na obszarze nieaktywnym sejsmicznie, powyżej terenów zalewowych na potwierdzenie czego dysponujemy opinią RZGW Poznań, świadczącą, że:

„Teren PPNT nie jest zlokalizowany na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 9 ust 1 pkt 6c ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.), tj. obszarze, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat, prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat oraz obszarze między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem, w który wbudowano trasę wału.
OSZP czyli Obszar Szczególnego Zagrożenia Powodzią nie sięga do nasypu kolejowego, a rzędna wody o prawdopodobieństwie wystąpienia raz na sto lat (p=1%) wynosi ok. 56,10 m n.p.m. Z map wynika że teren obejmujący PPNT znajduje się na rzędnej ok. 75 m n.p.m., co potwierdza, że teren znajduje się poza OSZP.”

Sąsiadującą z obiektem ulicę charakteryzuje niskie natężenie ruchu, a budynek, w którym znajdują się Państwa dane jest strzeżony przez licencjonowaną agencję ochrony. Wejście do pomieszczeń serwerowni, jak i pomieszczeń technologicznych jest zabezpieczone systemem kontroli dostępu, bazującym na dwuetapowym potwierdzeniu tożsamości osoby wchodzącej. Wszystkie pomieszczenia centrum danych są nadzorowane przez system telewizji przemysłowej CCTV, z kamerami rejestrującymi obraz również w ciemności. Cały system przeszedł pozytywną certyfikację systemu ISO 27001, audytowanego przez renomowaną jednostkę TUV Nord.

Skontaktuj się z nami. Opracujemy dla Twojej firmy specjalną ofertę.

* pola wymagane