Webinaria


FIRMA W CHMURZE. 25-26 LISTOPADA 2020

Za nami Konferencja online Firma w Chmurze. Technologia/Bezpieczeństwo/Rozwiązania, podczas której chcieliśmy pokazaliśmy różne podejścia i zastosowania chmury obliczeniowej w przedsiębiorstwach. Podczas pokazu Live Demo stworzyliśmy działające w czasie rzeczywistym środowisko chmurowe AnyTime Cloud, eksperci firm zewnętrznych przekazali informacje dotyczące najnowszych usług i rozwiązań chmurowych. Pokazaliśmy jak dodatkowo zabezpieczyć swoje zasoby dzięki usłudze Disaster Recovery. Ale chmura to nie tylko technologia i systemy. 

Każdy biznes działa w coraz bardziej skomplikowanym świecie współzależności, z tego powodu chcieliśmy pokazać dobre praktyki wdrażania usług chmurowych w firmach. Nasi partnerzy pokazali przykłady wdrożeń a także podzielili się wiedzą na temat analizy procesu migracji systemów. Pokazaliśmy jak wygląda rynek usług, wszystko po to aby wspierać przedsiębiorców na każdym kroku i pomagać im wybierać optymalne rozwiązania techniczne, prawne i rynkowe. 

Dzisiejszy przedsiębiorca musi podejmować coraz więcej decyzji, które pozwolą mu skutecznie działać na konkurencyjnym rynku. Dlatego staraliśmy się pokazać jakie możliwość daje współpraca z DataCenter PPNT, które oferuje wsparcie na każdym etapie budowania pozytywnych relacji z potencjalnym klientem. 


Dzień 1

 • Chmury prywatne, publiczne, mieszane. Tomasz Łukaszewicz, DataCenter PPNT
 • Bezpieczeństwo pracy zdalnej. Łukasz Walicki, DataCenter PPNT
 • Praktyczne wykorzystanie usług chmurowych w biznesie - od pomysłu do przemysłu. Dominik Bocheński, DataCenter PPNT
 • Kompleksowe podejście do transformacji cyfrowej małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie DIH4Future. Piotr Nędzewicz, PPNT
 • Sesja Q&A

Dzień 2

 • Live Demo - usługa z Load Balancerem w 15 minut. Łukasz Walicki, DataCenter PPNT
 • Bezpieczeństwo biznesu a wykorzystanie chmury. Tomasz Gaszyński, Direct IT
 • Wdrożenie i eksploatacja systemu ERP - jak przygotować infrastrukturę serwerową w firmie? Marcin Malęgowski, RMS System
 • Disaster Recovery w chmurze - VMware HCX. Łukasz Walicki, DataCenter PPNT
 • Przechowywanie danych w chmurze, czyli kilka słów o RODO. Tomasz Łukaszewicz, DataCenter PPNT
 • Sesja Q&A