Desktop as a Service

Od VDI do DaaS.

DC PPNT oferuje dla klientów biznesowych profesjonalną usługę Desktop as a Service. DaaS to nic innego jak usługa VDI – Wirtualny Desktop, rozwiązanie chmury obliczeniowej, w którym infrastruktura wirtualnego pulpitu jest zlecana zewnętrznemu dostawcy.

Podstawowa różnica pomiędzy VDI a DaaS to model użytkowania. VDI jest często stosowane jako rozwiązanie wewnątrz firmowe oparte o własne zasoby a DaaS to usługa biznesowa, świadczona przez profesjonalnego, zewnętrznego dostawcę.

Desktop as a Service to następny krok polityki użytkowania i zarządzania zasobami IT w przedsiębiorstwach. Podobnie jak w przypadku serwerów fizycznych przechodzi się do modelu serwerów zwirtualizowanych oferowanych jako usługa zewnętrzna, tak w przypadku DaaS przenosimy własny komputer PC do chmury i korzystamy z jego zasobów w każdym miejscu i z każdego urządzenia podłączonego do sieci.

W naszym DaaS korzystamy z rozwiązania VMWare Horizon, uważanego przez wielu specjalistów IT oraz klientów za najlepszą usługę tego rodzaju na świecie.

Korzystanie z DaaS daje firmom możliwość pogodzenia pozornie sprzecznych wymagań jakimi są w dzisiejszych czasach mobilność pracowników i urządzeń z dużą mocą obliczeniową oraz bezpieczeństwem i kontrolą nad środowiskiem IT.


Na przykładzie DaaS – Vmware Horizon nasi klienci otrzymują między innymi takie funkcjonalności jak:

 • Infrastruktura zoptymalizowana pod kątem użytkowników końcowych w celu obniżenia kosztów i uproszczenia zarządzania
 • Elastyczność w zapewnianiu przestrzeni roboczej użytkownikom korzystającym z zasobów chmurowych- wszystko w ujednoliconym miejscu pracy z pojedynczym logowaniem
 • architektura chmury mobilnej VMware dostosowana zawsze do specyficznych potrzeb związanych z mobilnością użytkowników końcowych.
 • możliwość dostępu do pulpitu z systemem Windows umieszczonego bezpiecznie w Internecie za pomocą telefonu komórkowego, komputera PC, Mac, urządzenia typu cienki klient itp.
 • kopie zapasowe, aktualizacje, licencje i dostępność wirtualnego desktopu przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i 365 dni w tygodniu zapewnia dostawca usługi


Dzięki powyższym rozwiązaniom każdy klient otrzymuje:

 • zcentralizowane zarządzanie oprogramowaniem – aktualizacja software’u w jednym miejscu skutkuje dostępnością najnowszej wersji u wszystkich użytkowników
 • standaryzację pakietów oprogramowania – ten sam software dostępny dla określonych grup użytkowników, bez konieczności instalacji na każdej stacji osobno
 • ujednolicone zarządzanie licencjami – brak konieczności inwentaryzacji licencji na poszczególnych stacjach roboczych
 • brak lokalnych zbiorów danych na urządzeniach użytkowników końcowych stanowi znaczące ułatwienie w wypełnieniu wymagań RODO
 • VMWare Horizon jest idealnie zintegrowany z rozwiązaniem SDDC oferowanym przez DC PPNT klientom biznesowym. Możemy jednocześnie oferować zarówno zasoby dla wirtualnych serwerów jak i wirtualnych desktopów.


Kto może skorzystać z usługi DaaS?

 • szkoły wyższe – pracownicy, studenci z własnymi urządzeniami końcowymi z dostępem do ściśle wybranych i kontrolowanych zasobów
 • firmy z rozbudowaną infrastrukturą IT z wieloma pracownikami i lokalizacjami,
 • firmy które planują wdrożyć rozwiązanie BYOD – „Bring Your Own Device”, brak wymogu inwestycji w sprzęt
 • firmy stojące przed koniecznością wymiany sprzętu z uwagi na jego starzenie – dotychczas wykorzystywane komputery z powodzeniem mogą pełnić rolę terminali korzystających z usługi DaaS
 • firmy rozpoczynających wdrożenie nowych rozwiązań informatycznych – brak konieczności instalacji i testowania rozwiązania na wielu stacjach roboczych znacząco przyspiesza projekt
 • firmy zatrudniających wielu pracowników sezonowych – usługa może być dowolnie skalowana – dodatkowe wirtualne stacje są uruchamiane na czas wzrostu zatrudnienia i wygaszane po jego redukcji co pozwala optymalnie zarządzać kosztami nie tylko sprzętu ale również oprogramowania

Contact us. We will prepare a special offer for your company.

* required fields