Nowe wyzwania w zakresie ochrony danych osobowych
– RODO w teorii i praktyce

11 października 2017, godzina 9:00
Poznański Park Naukowo-Technologiczny

W maju 2018 roku wchodzi w życie unijne
Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO).


Zapraszamy na seminarium „Nowe wyzwania w zakresie ochrony danych osobowych – RODO w teorii i praktyce”, które odbędzie się 11 października w Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym.

W trakcie seminarium nie będziemy straszyć wysokimi karami, nie będziemy skupiać się na trudnościach oraz kosztach wprowadzenia zmian w organizacji. Opowiemy natomiast, jak przygotować się na nowe wyzwania, od czego zacząć i w jaki sposób skutecznie wprowadzić niezbędne usprawnienia. Oprócz zaprezentowania przykładów konkretnych zabezpieczeń organizacyjnych i technicznych, omówione zostaną również najważniejsze kwestie teoretyczne, wynikające z RODO, w tym wymagane dokumenty i procedury.

  • Jakie zmiany wprowadzają nowe przepisy?
  • Jak się do nich przygotować?
  • Co powinien zrobić każdy przedsiębiorca, który chce we właściwy sposób chronić dane osobowe swoich klientów?

AGENDA

8:30 - 9:00

Rejestracja uczestników

9:00 - 9:05

Powitanie uczestników

9:05 - 10:35

Robert Wójcik

Nie taki straszny RODOzaur, jak go malują

Organizatorzy warsztatów za główny cel postawili sobie pokazać, że jest światełko w tunelu w zakresie dostosowania się do wymagań rozporządzenia RODO. Naprzeciw wielu akcjom straszącym niebotycznymi karami dla polskich przedsiębiorców, będziemy się starać pokazać drugą stronę, jak się przygotować, od czego zacząć, jak działać metodycznie aby wszystkie zagadnienia odpowiednio zaadresować. Dlatego zdecydowaliśmy się na formułę warsztatu, trener pokaże praktyczne rozwiązania. Możemy też obiecać naszym uczestnikom, że w trakcie zajęć trener zaprezentuje wyzwania z jakimi spotkał się na trwających projektach.

10:35 - 10:50

Przerwa kawowa

10:50 - 11:30

Łukasz Walicki

Środki techniczne ochrony danych osobowych

Przegląd aktualnych aktów prawnych dotyczących przetwarzania danych osobowych. Kim jest Administrator Bezpieczeństwa Informacji i czy organizacja może go nie mieć. Jak rozporządzenie MSWiA klasyfikuje środki bezpieczeństwa i jakie stawia wymagania na poszczególnych poziomach.

11:30 - 12:10

Maciej Kaczyński

Skuteczne zarządzanie infrastrukturą IT warunkiem bezpieczeństwa i ciągłości działania organizacji.

Dokumentacje, procedury, procesy – wszystko to, co mieć powinniśmy. Co wolno informatykowi a co pracownikowi – niezbędne elementy. Wdrażanie systemów zarządzania infrastrukturą IT - co zrobić, żeby nie wylać dziecka z kąpielą. Procedury zarządzania oprogramowaniem, multimediami, erotyką i pornografią. Współbieżna praca systemu do zarządzania IT i systemu DLP.

12:10 - 12:30

Sylwia Myszka / Małgorzata Wysocka

Przeszkolony znaczy bezpieczny i skuteczny – edukacja pracownika w dobie nowoczesnych technologii.

Budowa świadomości pracowników szczególnie w obszarze bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych jako forma obrony organizacji przed zagrożeniem wycieku bądź utraty danych. Jeżeli uważasz ze inwestowanie w szkolenia pracownika jest drogie sprawdź, ile kosztuje niewiedza.

12:30 - 13:00

Lunch

13:00 - 14:15

Roman Bieda

RODO – Nowe wyzwania dla organizacji. Czyli jak się przygotować na zmianę przepisów o ochronie danych osobowych cz. 1

W dniu 27 kwietnia 2016 r. Parlament Europejski przyjął Ogólne rozporządzenia o danych osobowych (RODO). Nowe zasady ochrony danych osobowych znajdą zastosowanie od dnia 25 maja 2018 r. Do tego czasu przedsiębiorcy zobowiązani są do dostosowania swojej działalności do wymagań wynikających z RODO. W trakcie wykładu przedstawione zostaną wybrane aspekty działań dostosowawczych. W szczególności omówione zostaną nowe wymagania dotyczące zabezpieczenia danych osobowych oraz zasady wykonywania uprawnień osób, których dane dotyczą (prawo do przenoszenia danych/prawo bycia zapomnianym).

14:15 - 14:30

Przerwa kawowa

14:30 - 15:30

Roman Bieda

RODO – Nowe wyzwania dla organizacji. Czyli jak się przygotować na zmianę przepisów o ochronie danych osobowych cz. 2

W dniu 27 kwietnia 2016 r. Parlament Europejski przyjął Ogólne rozporządzenia o danych osobowych (RODO). Nowe zasady ochrony danych osobowych znajdą zastosowanie od dnia 25 maja 2018 r. Do tego czasu przedsiębiorcy zobowiązani są do dostosowania swojej działalności do wymagań wynikających z RODO. W trakcie wykładu przedstawione zostaną wybrane aspekty działań dostosowawczych. W szczególności omówione zostaną nowe wymagania dotyczące zabezpieczenia danych osobowych oraz zasady wykonywania uprawnień osób, których dane dotyczą (prawo do przenoszenia danych/prawo bycia zapomnianym).

15:30 - 16:30

Panel dyskusyjny

Prelegenci


Roman Bieda, Radca prawny, Rzecznik patentowy

Radca prawny i rzecznik patentowy w Kancelarii Radców Prawnych Maruta Wachta spółka jawna. Od prawie 15 lat specjalizuje się w prawie własności intelektualnej oraz szeroko rozumianym prawie nowych technologii. Zajmuje się między innymi doradztwem prawnym w zakresie ochrony danych osobowych oraz handlu elektronicznego.

Członek Rady ds. Cyfryzacji przy Ministrze Cyfryzacji. Pracę zawodową łączy z praktyką wykładowcy oraz trenera. Wykłada przedmioty związane z prawem własności intelektualnej oraz prawem nowych technologii w Szkole Głównej Handlowej, Wyższej Szkole Europejskiej im ks. Józefa Tischnera, Instytucie Podstaw Informatyki PAN oraz Akademii Leona Koźmińskiego. Jest opiekunem merytorycznym oraz wykładowcą w ramach studiów podyplomowych Prawo Nowoczesnych Technologii prowadzonych przez Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie. Wykładał przedmioty prawnicze w ramach programów MBA (Zachodniopomorska Szkoła Biznesu, IPI PAN).


Łukasz Walicki, Administrator Systemów Informatycznych
DataCenter PPNT

Aktualnie zatrudniony w DataCenter Poznańskiego Parku Naukowo Technologicznego na stanowisku Administratora Systemów Informatycznych, gdzie odpowiada za utrzymanie środowiska VMware, VMware vCloud Director, systemów Microsoft oraz systemów archiwizacji danych. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej. 

Swoją ponad 10 letnią karierę w branży IT rozpoczął w Wydawnictwie Forum w Poznaniu, gdzie piastował stanowisko Administratora. Równolegle rozwijał swoje umiejętności trenerskie, prowadząc szkolenia w Action Centrum Edukacyjnym. W latach 2009-2014 pracował na stanowisku Administratora w Solaris Bus&Coach S.A., gdzie odpowiadał za utrzymanie systemów Windows, Linux i baz danych. Doświadczony wdrożeniowiec, pasjonat technologii Cloud oraz zagadnień związanych z bezpieczeństwem informacji.

Maciej Kaczyński, Konsultant, wykładowca, trener
BTC Sp. z o.o.

Specjalizuje się w zarządzaniu infrastrukturą IT, zarządzaniu oprogramowaniem (licencjami) oraz zapobieganiu wyciekom danych (DLP). Projektant zaawansowanych aplikacji / usług użytkowanych przez wszystkie sektory gospodarki, autor unikatowych rozwiązań w dziedzinie zarządzania oprogramowaniem i licencjami. Członek Komitetu Technicznego KT 171 (ds. Oprogramowania i Sieci Komputerowych) Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Współtwórca innowacji organizacyjnych, produktowych, procesowych i marketingowych. Pomysłodawca interdyscyplinarnych projektów edukacyjnych. Zwolennik współpracy sieciowej pomiędzy podmiotami komercyjnymi, uczelniami oraz instytucjami otoczenia biznesu. Ukończył Wydział Mechaniczny Politechniki Szczecińskiej, studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (Zarządzanie Europejskie) oraz studia MBA na European School of Business ESCP-EAP Berlin.


Jako trener współpracuje z Institute for International Research (IIR), Certified Global Education (CGE), Centrum Promocji Informatyki (CPI), Maruta Wachta sp.j., Akademią BTC. Prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych współpracując z uczelniami Zachodniopomorską Szkołą Biznesu (ZPSB), Polską Akademią Nauk (PAN), Uniwersytetem Wrocławskim (UW). Stara się kierować mottem: „Wszystko powinno być tak proste, jak to tylko możliwe, ale nie prostsze.” [Albert Einstein].


Robert Wójcik
Blue Energy

Ma ponad 18 letnie doświadczenie zawodowe. Karierę rozpoczynał u integratora, na stanowisku kierownika działu technicznego. W kolejnych latach nabył uprawnienia audytorskie w obszarze zarządzania jakością ISO9001, zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO27001, zarządzania usługami ISO20000. Od ponad 12 lat jest trenerem, specjalizuje się w szkoleniach związanych z bezpieczeństwem przetwarzanych informacji, tu zdecydowanie preferuje model zawarty w normie ISO27001. Rekomenduje najlepsze praktyki zapisane w standardzie ISO20000 dotyczące świadczenia usług wewnątrz i na zewnątrz organizacji. Dużym wyzwaniem dla inżyniera, dla wielu osób technicznych, są zagadnienia związane z procesem zarządzania ryzykiem. W tym obszarze posiada doświadczenia praktyczne związane z realizacją procesu w organizacji, audytorską, nabytą podczas audytów zgodności u klientów. Ekspercką, wypracowaną podczas wdrożeń systemów zarządzania u klientów. Jako trener wykorzystując model zapisany w standardzie ISO31000 stara się tak przedstawić przebieg procesu aby analiza ryzyka, jej wyniki, dały organizacji jak największą wartość. 

W 2016 roku podjął kolejne wyzwania związane z wdrażaniem systemów, udzielania konsultacji w zakresie zarządzania bezpieczeństwem, ciągłością działania oraz usługami IT. W zakresie cyberprzestępstw, włamań, słabości w zarządzaniu bezpieczeństwem przygotował autorski program szkoleniowy, za pomocą którego stara się budować u uczestników szkoleń, konferencji, świadomość obecnych zagrożeń. Praktycznie, prezentuje wybrane scenariusze. Zaprasza uczestników do udziału w incydentach w kontrolowanych i bezpiecznych warunkach. Chciałby te wiedzę przekazać jak największej grupie osób aby zmniejszyć prawdopodobieństwo sukcesu zaplanowanego ataku cyberprzestępców. W swojej pracy stara się nie profilować do wybranych branż, wielkości organizacji. Konsultuje, wdraża, audytuje oraz szkoli wszędzie tam gdzie ceni się pasję oraz zaangażowanie.


Sylwia Myszka, Business Development Director
BTC Sp. z o.o.

Absolwentka Akademii Ekonomicznej i WSB w Poznaniu. Od ponad 15 lat piastuje kierownicze stanowiska związane z zarządzaniem zespołami ludzkimi i działaniami rozwojowymi poparte licznymi sukcesami w organizacjach o charakterze komercyjnym i publicznym. Od 2006 roku bezpośrednio zaangażowana w tworzenie i realizację licznych projektów doradczo-szkoleniowych np. w Zachodniopomorskiej  Szkole Biznesu. 

Jako szef Działu Szkoleniowo-Doradczego i projektu „Akademia BTC – zarządzanie i bezpieczeństwo IT” zdobyła cenne doświadczenia w branży IT. Przez ostatnie lata piastowała stanowisko Dyrektora Obszaru Biznesowego Szkolenia w Unizeto Technologies SA.,  gdzie m.in. nadzorowała szereg procesów i projektów realizowanych w ramach obszaru biznesowego kładąc szczególny nacisk na wysoki poziom świadczonych usług. Współtwórca i realizator licznych projektów edukacyjnych związanych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. Całkowicie zgadza się z Heraklitem z Efezu który uważał, że: „Jedyną stałą rzeczą, jest zmiana”


Małgorzata Wysocka, Sales Menager
BTC Sp. z o.o.

Absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego. Zawodowo od samego początku związana ze sprzedażą gdzie odnosi spektakularne sukcesy.  Doświadczenie budowała m.in. w sektorze finansowym w Aegonie, potem Generali, następnie w Alior  Banku.

Od wczesnych lat łączy życie zawodowe z pasją grając przez 15 lat w siatkówkę. Sport nauczył ją wytrwałości, konsekwencji w dążeniu do celu, ciężkiej pracy i odwagi które daje poczucie bezpieczeństwa. Obecnie swoje kompetencje rozwija i pogłębia w zakresie systemów edukacyjnych na pokładzie BTC. Prywatnie lubi spędzać czas z rodzina w zaciszu domowego ogniska. Jej dewiza: go hard or go home!


Cena


Udział w seminarium jest płatny:

450 zł

netto za osobę + 23% VAT

do 15 września

600 zł

netto za osobę + 23% VAT

po 15 września

Rejestracja


Zakończenie rejestracji 08.10.2017 o godz. 23:59


 Zarejestruj się 

Lokalizacja


Seminarium odbędzie w siedzibie
DataCenter PPNT

Poznański Park Naukowo-Technologiczny 
ul. Rubież 46, Budynek H, 
wjazd 1 od ulicy Boranta, 
sala 154 na parterze