zdjęcie

Administracja publiczna w chmurze

2018-08-03

Ministerstwo Cyfryzacji rozpoczęło konsultacje dotyczące warunków technicznych i organizacyjnych powierzenia danych administracji publicznej do przetwarzania w publicznej chmurze obliczeniowej. Jest to o tyle istotnie, że do tej pory nie stworzono żadnych wytycznych, które sugerowałyby pracownikom administracji publicznej, czym mają się kierować zamawiając usługi w chmurze.

W efekcie wiele urzędów i jednostek administracji publicznej rezygnuje całkowicie z takich usług. A szkoda, bo, wbrew opinii niektórych, usługi w chmurze są niejednokrotnie bezpieczniejsze i tańsze niż tradycyjne metody przechowywania i zabezpieczania danych.

Jako członek Polskiego Związku Ośrodków Przetwarzania Danych dostarczamy wysokiej jakości usługi chmury obliczeniowej, które już dziś spełniają najwyższe standardy bezpieczeństwa. Zarówno oferowane przez nas możliwości technologiczne jaki i posiadane certyfikaty ISO 27001 – zarządzanie bezpieczeństwem informacji oraz ISO 20000 – zarządzanie usługami IT, pozwalają polskim instytucjom publicznym na bezpieczne przetwarzanie i przechowywanie danych.

Warto podkreślić, że wykorzystywanie możliwości chmury obliczeniowej Data Center PPNT spełnia podstawowe wymogi Ministerstwa takie jak:

  • obniżenie kosztów przy jednoczesnym utrzymaniu, a czasami nawet podniesieniu poziomu usług dla urzędników i obywateli,
  • możliwość przejścia od modelu CAPEX z dużymi środkami zamrożonymi w infrastrukturze, która szybko się starzeje i ma długie cykle amortyzacji, do bardziej elastycznego, skalowalnego modelu wydatków OPEX,
  • elastyczność, umożliwiająca obsługę i analizę rosnącej liczby danych w ramach realizacji strategii gospodarki opartej na danych.

Jedna jaskółka wiosny nie czyni, ale ogłoszone konsultacje to krok w bardzo dobrym kierunku. Czas najwyższy, aby wymogi administracji publicznej wobec zewnętrznych dostawców usług chmurowych zostały jasno określone. Może to przyczynić się do znacznej poprawy bezpieczeństwa przechowywanych danych. 

Więcej o konsultacjach tutaj: https://www.gov.pl/cyfryzacja/konsultacje-projektu-rekomendacji-ministra-cyfryzacji-dotyczacych-warunkow-technicznych-i-organizacyjnych-powierzenia-danych-administracji-publicznej-do-przetwarzania-w-publicznej-chmurze-obliczeniowej