Skontaktuj się z naszym ekspertem

Dominik Bocheński

+48 694 455 716

VMware i DataCenter PPNT

Referencje

STARvest Sp. z o. o.

STARvest – system przeznaczony dla licencjonowanych podmiotów na rynku kapitałowym – firm inwestycyjnych zarządzających portfelem papierów wartościowych, domów maklerskich oraz dystrybutorów jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.

Więcej na: http://starvest.pl/

Notatka TUV NORD Polska Sp. z o. o.

Prace nad wdrożeniem systemu prowadzone były dwutorowo: zespół DataCenter opracowywał niezbędne procedury, przygotowując jednocześnie rozwiązania informatyczne i technologiczne, niezbędne do spełnienia bardzo restrykcyjnych wymagań ISO 20000 oraz ISO 27001. Dzięki doskonałemu przygotowaniu merytorycznemu oraz doświadczeniu kadry DataCenter, prace udało się zrealizować w rekordowo krótkim czasie – 6 miesięcy.

Audyt w DataCenter przeprowadziła w dniach 23-24 czerwca firma TUV Nord. To jedna z najbardziej znanych i prestiżowych marek działających w obszarze certyfikacji systemów jakości, zatrudniająca ponad 7000 pracowników w 70 krajach świata. Audytorzy, sprawdzając system DataCenter, nie znaleźli żadnych niezgodności z normami ISO. Co więcej, ich zdaniem w obszarze monitorowania usług standardy DataCenter znacznie przewyższają wymagania normy ISO.

Apollogic Sp. z o. o.

Firmą zajmującą się doradztwem IT oraz wdrażaniem i tworzeniem oprogramowania biznesowego. Specjalizuje się w systemach SAP i rozszerzaniu ich funkcjonalności.

Więcej na: http://apollogic.com/pl/

Everest IT Sp. z o. o.

Młoda i prężnie rozwijającą się firmą, składającą się z zespołu specjalistów z branży IT, posiadających długoletnie doświadczenie, którym głównym celem jest dostosowanie działań w sferze IT do potrzeb biznesu.

Więcej na: http://www.everest-it.com/

Xnet Communications Polska Sp. z o. o.

Xnet Communications jest niezależnym centrum technologicznym specjalizującym się w rozwijaniu i tworzeniu rozwiązań z dziedziny komunikacji marketingowej i transmisji danych.

Więcej na: http://www.xdsnet.pl/

Partnerzy

Certyfikaty