zdjęcie

RODO – świadomość zmian wśród polskich przedsiębiorców.

2017-10-09

Seminarium „Nowe wyzwania w zakresie ochrony danych osobowych – RODO w teorii i praktyce” pozwoli zaproszonym przedsiębiorcom zmierzyć się z nadchodzącymi zmianami. Mamy nadzieję, że nasze spotkanie pomoże zmniejszyć niepokojące dane statystyczne, które w badaniach z ostatnich 2 lat wyglądały następująco:

52% polskich firm nigdy nie słyszało o GDPR, natomiast aż dwie trzecie pozostałych (67%) z nich nie zdaje sobie sprawy z tego, ile czasu pozostało na wdrożenie rozporządzenia.

50% nie dysponuje procedurami i technologiami zapewniającymi konsumentowi prawo do bycia zapomnianym, tymczasem rozporządzenie GDPR przyznaje osobom fizycznym prawo do bycia zapomnianym, czyli zażądania niezwłocznego usunięcia danych osobowych.

42% organizacji nie ma wdrożonych żadnych procedur informowania organu ochrony danych o zaistniałych naruszeniach. A takie są niezbędne do tego, aby realizować założenia nowego prawa, które obliguje firmy do zgłoszenia incydentu w ciągu maksymalnie 72 godzin od jego wystąpienia. W razie zaniechania takiego działania, przedsiębiorstwa te mogą być ukarane grzywną w wysokości nawet 4% rocznych obrotów. Prawie trzy czwarte firm (72%) uważa, że taka kara jest bardzo dotkliwa.

Źródło ARC Rynek i Opinia. Ankieta na grupie odpowiedzialnych za ochronę danych przedstawicieli 200 firm zatrudniających powyżej 100 osób.